Nordic International School Norrköping

Vi är en skola med internationell profil för årskurs 4-9. Vi följer den svenska läroplanen men delar av undervisningen sker på engelska med lärare som har engelska som modersmål.

Frågor?

Vänligen kontakta oss på norrkoping@nordicinternational.se eller 073 – 636 09 96


Facebook