Välkommen till Nordic International School

Nordic International School är en internationell skola för årskurserna 4-9. Skolan följer den svenska läroplanen men delar av undervisningen sker på engelska och sköts av personal med engelska som modersmål. Pedagogiken bygger på den internationella pedagogiska plattformen IMYC och skolan kommer ingå i ett internationellt nätverk av skolor.

Skolan startar i tillfälliga lokaler på Kvarngatan 34 i Norrköping hösten 2017 för att sedan omlokaliseras till Smedby när byggnationen av skolan är klar.

Skolstart hösten 2017

Vi startar till höstterminen 2017 i tillfälliga lokaler på Kvarngatan 34 i centrala Norrköping. Läs mer här

Frågor?

Hör av dig till oss på info@nordicinternational.se eller telefon 010 – 205 17 10.