Om oss

Nordic International School har den moderna pluggskolan i fokus. För oss innebär det en skola som förmår att kombinera ordning och reda med höga resultat och nytänkande pedagogik.

Våra skolor är en trygg arbetsplats där organisationen kännetecknas av struktur, tydlighet, kompetens och hög kvalitet. Lärare och elever har höga förväntningar på varandra, stort engagemang och motivation. Kulturen på skolan präglas av god kommunikation, öppenhet mot omvärlden, ansvarstagande och en vilja att lära hos både medarbetare och elever. Det finns en självklarhet i att använda forskning som grund för undervisning och utveckling.

Världen förändras och krymper i takt med den digitala utvecklingen. Det engelska språket har aldrig varit så viktigt att behärska som idag och det kommer bli ännu viktigare när våra elever blir vuxna. På skolan tränas därför alla våra elever i att inte bara tala engelska utan att behärska språket till fullo. Till sin hjälp har de lärare och andra medarbetare som vuxit upp på olika platser runt om i världen och som talar flytande engelska. Därmed hör de inte bara engelska hela tiden, utan får en djup förståelse för vilken fantastisk värld vi lever i och lär sig om andra, spännande kulturer.

När våra elever lämnar Nordic International School har de gedigna ämneskunskaper, de är förberedda för internationella studier och de behärskar det engelska språket. Det är vårt löfte till våra elever och deras vårdnadshavare.