Internationell pedagogik och examina

Våra skolor följer den svenska läroplanen och alla elever får en svensk grundskoleexamen efter avslutade studier. Vi kompletterar undervisningen med en internationell pedagogisk modell som kallas International Middle Years Curriculum (IMYC). IMYC används av skolor över hela världen och är temabaserat vilket innebär att man använder kunskaper från flera olika ämnen på ett specifikt tema.

Vi erbjuder elever i årskurs 9 möjligheten att ta internationella IGCSE examina i matematik och engelska. Kombinerat med IMYC innebär det att våra elever efter genomförda studier är väl förberedda för vidare studier i en internationell miljö.