Tvåspråkighet

På våra skolor sker upp till hälften av all undervisning på engelska. Lärarna kommer från olika delar av världen och engelska är det primära språket som används på skolan. Det innebär att skolan är tvåspråkig och att man lär sig språk även utanför klassrummet. Vi ställer krav på att all vår personal ska tala flytande engelska men säkerställer även att de flesta pratar svenska. På eftermiddagarna erbjuds Elevens val och där finns möjlighet att lära sig mer med hjälp av svensktalande lärare.