Information in relation to covid-19


Autumn 2020

2020-08-18

At present, the Swedish authorities recommend that all schools should be kept open to students. However, we are continuously preparing for different scenarios, including a situation where the recommendation is to close schools and switch to online education.

In order to guarantee a safe and secure school environment for students and staff, we work on the basis of a strict policy regarding symptoms of illness. Students and staff with any symptom of illness should stay at home. If symptoms occur during the school day, the student will be sent home, after contact and agreement with a guardian. The student or employee is welcome back to school no earlier than 48 hours after symptom relief.

Based on the school’s local conditions, the principal and staff review how to adapt the school premises and the schedule to make it easier for students and teachers to keep a physical distance.

We encourage all students to use other means of transport than public transport to get to school, such as cycling or walking if possible. We also encourage our students to be outside during breaks.

The school premises are cleaned at least once every day, and everyone is reminded of the importance of cleaning hands with regular soap and hand disinfectant.

No external visitors have access to the premises except in emergency situations and for necessary maintenance / cleaning. Guardians who are to pick up children must meet up outdoors.

Physical education takes place as far as possible outdoors, current information is given by the respective sports teacher.

Updated information will be provided via Schoolsoft, in the event of changed recommendations.

Questions and answers [Swedish]

 1. Mitt barn måste åka kollektivt till skolan varje dag och det känns oroväckande. Finns det möjlighet att fortsätta distansutbildning pga behovet av att pendla?
  Svar:
   Utifrån de riktlinjer som nu gäller så är utgångspunkten att alla elever ska vara i skolan om den är öppen. Om en elev uppvisar sjukdomssymptom eller ingår i en riskgrupp kan distansundervisning erbjudas för att följa undervisningen utanför skolans lokaler. Det sker i så fall främst genom uppgifter och material i Google Classroom. Detta bestäms i varje enskilt fall i dialog med rektor.
 2. Kan jag som elev/vårdnadshavare kräva att få distansundervisning?
  Svar: Nej, det finns inte någon skyldighet för skolans huvudman att ge undervisning på distans när skolan är öppen. En elev eller vårdnadshavare kan alltså inte kräva att skolan ska ge undervisning på distans, även om möjligheten finns. Källa: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/distansundervisning
 3. Hur fungerar det med social distansering i klasser med 30 barn?
  Svar: 
  Skolan kommer att så långt det är möjligt att försöka glesa ut mellan platserna och olika åtgärder vidtas för att kunna hålla avstånd i skolan. Enligt Folkhälsomyndigheten är det nuvarande kunskapsläget att skolverksamheter inte visat sig vara drivande i smittspridningen. I de flesta fall där barn smittats av covid-19 har de smittats av en vuxen och symtomen är milda. Den personal som arbetar inom skolverksamheter har inte heller diagnosticerats i för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper.
 4. Informerar ni föräldrar om någon elev eller lärare smittats?
  Svar: 
  Om en elev eller medarbetare har bekräftats vara smittad med coronaviruset och personen nyligen har vistats i skolans lokaler så informerar skolan skyndsamt de personer som haft kontakt med den smittade personen, för att de ska kunna vara uppmärksamma på symptom. Enligt Folkhälsomyndigheten ska den som känner sig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber alltid stanna hemma. Det gäller även om man bara känner sig lite sjuk. Så länge du eller andra familjemedlemmar inte har några symtom ska man göra som vanligt och gå till skolan, förskolan eller jobbet.
 5. Hur hanterar ni när elever själva eller har föräldrar som befinner sig i riskgrupp?
  Svar: 
  Om en elev eller närstående ingår i en riskgrupp kan distansundervisning, efter samråd med rektor och uppvisande av läkarintyg, erbjudas för att eleven ska kunna följa undervisningen utanför skolans lokaler. Det sker i så fall främst genom uppgifter och material i Google Classroom.
 6. Hur blir det med automatiska orosanmälningar till Soc pga frånvaro om eleven ofta visar lätta symptom under hösten och då måste stanna hemma enligt riktlinjer och därmed får högre frånvaro än normalt?
  Svar: 
  Vid återkommande och omfattande frånvaro kan det bli aktuellt att skolan begär in läkarintyg. Om det inte finns särskilda skäl för elevens frånvaro kan det bli aktuellt med en orosanmälan.
 7. Hur blir det musikundervisningen?
  Svar: 
  Skolorna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för körverksamhet vilket bland annat innebär att eleverna vid sångövningar ska kunna hålla en armlängds avstånd och läraren/körledaren ska själv hålla ett avstånd till deltagarna på minst 2 meter. Om det är möjligt bedrivs undervisning i sång utomhus eller så kan gruppen delas in i mindre grupper som sjunger på olika platser eller vid olika tidpunkter för att undvika att vara för många samtidigt.
 8. Hur blir det med matsalen?
  Svar: 
  Skolorna ser till att öka avståndet mellan sittplatser i matsalen om det är möjligt och kan även se över schemat så att inte alla elever inte äter samtidigt och så att tiden för lunchservering förlängs för att minska köbildning.
 9. Hur blir det med ”lära känna varandra” aktiviteter vid skolstart?
  Svar: 
  Utgångspunkten att anordna detta på ett så säkert sätt som möjligt, med mindre grupper, aktiviteter utomhus och med aktiviteter på olika platser för olika årskurser och klasser.
 10. Hur blir det med utflykter och studiebesök som kräver att man åker kollektivt?
  Svar: 
  Skolan kommer så långt det är möjligt att undvika att ta med eleverna på utflykter som kräver resa med kollektivtrafik.
 11. Hur blir det med idrott?
  Svar: 
  Så länge det är möjligt planerar vi för att idrottslektioner ska hållas utomhus, vi försöker även ge extra tid före och efter idrottslektioner så att alla inte behöver byta om (och duscha) samtidigt.
 12. Hur tänker ni kring att förebygga mobbning om ett barn kommer till skolan med ansiktsmask?
  Svar: 
  Skolan har en viktig roll när det kommer till att prata med elever om coronaviruset och olika åtgärder för att förhindra smittspridning. Om en elev väljer att komma till skolan med munskydd ska övriga elever respektera detta. Skolan måste precis som vanligt utreda när de får veta att en elev upplever att hen blivit kränkt i samband med skolans verksamhet och vidta åtgärder för att få slut på kränkningarna

Spring 2020

2020-03-23
On March 23, the National Agency for Education (Skolverket) has announced that all remaining national tests during the spring of 2020, are canceled.


2020-03-18
Nordic International School closely follows the development of the current situation regarding the coronavirus and the recommendations of the Swedish Government and Folkhälsomyndigheten.

Currently, the recommendation from the authorities is to keep pre-schools and schools (förskola och grundskola) open for students that are not showing any signs of illness. However we are preparing ourselves for a number of different scenarios for the future development, including a possible recommendation to close the school.

In order to maintain a safe school environment for all students and our staff, we apply a strict policy regarding signs of illness. Students and staff with symptoms of illness are expected to stay home. If symptoms appear during the school day, the student will be sent home after contact with the guardian. After recovering the student can come back to school after being symptom free for at least 48 hours.

If you are a guardian, you will be informed via Schoolsoft if there is any change to the current situation or recommendation.