Samlad information om covid-19

Nordic International School följer noggrant utvecklingen rörande coronaviruset och rekommendationerna från Regeringen och Folkhälsomyndigheten.

2021-08-16

Närundervisning är huvudprincipen
Folkhälsomyndigheten bedömer att det är möjligt att återgå till närundervisning, det vill säga ordinarie klassrumsundervisning, i höst. Närundervisning har visat sig vara den bästa undervisningsmetoden för de flesta barn och unga och det finns idag en samstämmighet i världen om vikten av att barns rätt till god skolundervisning ska bibehållas i största möjliga utsträckning under covid-19 pandemin.

Covidtest efter utlandsresa
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som har rest utanför Norden tar ett PCR-test vid ankomst till Sverige. Det gäller även om du inte har symtom. Rekommendationen gäller inte den som är fullvaccinerad eller har haft covid-19 under de senaste sex månaderna.

Läs mer om covidtest efter utlandsresa här»

Arkiv

Här samlar vi all tidigare publicerad information rörande covid-19.

Klicka här»

Frågor och svar