Samlad information om covid-19

Nordic International School följer noggrant utvecklingen rörande coronaviruset och rekommendationerna från Regeringen och Folkhälsomyndigheten.

2022-01-17

Vårterminen 2022
Undervisning på plats i skolornas lokaler gäller fortsatt för grundskolan enligt Folkhälsomyndighetens bedömning. Närundervisning har visat sig vara den bästa undervisningsmetoden för de flesta barn och unga och det finns idag en samstämmighet i världen om vikten av att barns rätt till god skolundervisning ska bibehållas i största möjliga utsträckning under covid-19 pandemin.

Arkiv

Här samlar vi all tidigare publicerad information rörande covid-19.

Klicka här»

Frågor och svar