Information in relation to covid-19

Nordic International School closely follows developments regarding the coronavirus and the recommendations from the Government and the Swedish Public Health Agency.

2021-01-08

[Swedish]

Vid en digital pressträff den 7 januari informerade utbildningsminister Anna Ekström, Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson om nya möjligheter för grundskolan vid behov använda distansundervisning på högstadiet med anledning av trängsel i grundskolans lokaler eller pga trängsel i kollektivtrafiken. Samtidigt underströks att närundervisning i de allra flesta fall är bättre för samtliga elever. Vi följer kontinuerligt utvecklingen kring covid-19 och följer rekommendationer och riktlinjer från myndigheter nationellt och regionalt.

Följande gäller för våra skolor:

Nordic International School Kalmar – Distansundervisning för högstadiets elever efter jullovet

Utifrån rekommendation från regionens smittskydd kommer våra elever i årskurs 7 på Nordic International School Kalmar att få undervisning på distans med start från och med måndag 11 januari. Elever i årskurs 4-6 har som vanligt undervisning på plats i skolan. Skolmåltider tillhandahålls även för högstadiets elever som deltar i distansundervisning. Mer information ges via Schoolsoft.

Beslut om övergång till distansundervisning fattas av skolans huvudman, i dialog med regionens smittskyddsverksamhet och beslutet om övergång till distansundervisning för högstadiet utgår från det lokala smittskyddets rekommendationer.

Nordic International School Karlstad – Delvis övergång till distansundervisning för elever i åk 8-9 efter jullovet

När vårterminen startar igen kommer eleverna i årskurs 7-9 på Nordic International School Karlstad delvis att övergå till undervisning på distans i syfte att minska trängseln på skolan och därmed begränsa risken för smittspridning. Skolmåltider kommer att tillhandahålls även för elever som deltar i distansundervisning. Mer detaljerad information skickas ut till vårdnadshavare via Schoolsoft. Elever i årskurs 4-6 har som vanligt undervisning på plats i skolan.

Beslut om övergång till delvis distansundervisning har fattats i samråd med skolans huvudman.

Nordic International School Norrköping  – Skolan öppen som vanligt efter jullovet

Nordic International School Norrköping håller skolan öppen som planerat efter jullovet. Liksom tidigare vidtar skolan åtgärder för att motverka smittspridning och ser över undervisningsformer och logistik i skolan för att undvika trängsel och för att undvika att blanda elever i olika grupper.

Beslut om ev. övergång till distansundervisning fattas av skolans huvudman, i dialog med regionens smittskyddsverksamhet. Beslutet att hålla skolan öppen utgår från att det i dagsläget inte finns någon rekommendation från det lokala smittskyddet om att stänga skolor i regionen.

Nordic International School Trollhättan – Distansundervisning för högstadiets elever efter jullovet

Utifrån rekommendation från regionens smittskydd kommer våra elever i årskurs 7-9 på Nordic International School Trollhättan att få undervisning på distans med start från och med måndag 11 januari. Elever i årskurs 4-6 har som vanligt undervisning på plats i skolan. Skolmåltider tillhandahålls även för högstadiets elever som deltar i distansundervisning. Mer information ges via Schoolsoft.

Beslut om övergång till distansundervisning fattas av skolans huvudman, i dialog med regionens smittskyddsverksamhet och beslutet om övergång till distansundervisning för högstadiet utgår från det lokala smittskyddets rekommendationer.

Archive

Here we gather all information regarding covid-19.

Click here»

FAQ