Nordic International School förbereder för ny skola i Växjö

Press release

2020-12-14, 07:00

Hösten 2021 kan Växjö få en ny grundskola. Friskolekoncernen Nordic International School planerar att öppna en grundskola för årskurs 4-9 på Vallgatan 12, granne med systerskolan Kronoberg Skola. Första året kommer skolan ta in elever till årskurs 4–7, och i takt med att eleverna blir äldre utökar skolan med årskurs 8 och 9.

– Vi är väldigt glada att vi nu är igång med planeringen för att etablera en ny skola i Växjö. Med vår internationella profil och vårt tydliga kunskapsfokus, kan vi erbjuda något som jag vet att många vårdnadshavare i Växjö efterfrågar, säger Katharina Sjögren-Edström, VD för Nordic International School.

Nordic International School finns redan i flera svenska städer och driver grundskolor med internationell profil. Skolorna särskiljer sig genom att ha höga krav på ordning och reda, utbilda tvåspråkigt på svenska och engelska och ha ett tydligt fokus på elevernas kunskapsutveckling. Skolorna tillämpar skoluniform för elever och klädkod för personal och rekryterar lärare både från Sverige och andra delar av världen.

Nordic International School som är en del av Watma Education, driver sedan tidigare grundskolor i Kalmar, Karlstad, Norrköping och Trollhättan. Nu står Växjö på tur.

– Växjö har en positiv demografisk utveckling och det saknas en skola med en internationell profil i de centrala delarna av stan, vi anser därmed att det finns utrymme för en skola med vårt fokus, säger Katharina Sjögren-Edström.

Den 19 januari kl. 18:00 har skolan ett digitalt Informationsmöte som alla intresserade vårdnadshavare och elever är välkomna att besöka via www.nordicinternational.se/sv/informationsmote. Redan nu är det möjligt att ställa sig i kö till skolan genom att fylla i ett formulär på skolans hemsida www.nordicinternational.se. Beslut om skolstart fattas preliminärt i slutet av januari, och baseras på hur stort intresset är och hur många som ansökt till skolan. 

Press contact

Katharina Sjögren-Edström

Related material