Hur blir det med ”lära känna varandra” aktiviteter vid skolstart?

Utgångspunkten att anordna detta på ett så säkert sätt som möjligt, med mindre grupper, aktiviteter utomhus och med aktiviteter på olika platser för olika årskurser och klasser.