Hur blir det med matsalen?

Skolorna ser till att öka avståndet mellan sittplatser i matsalen om det är möjligt och kan även se över schemat så att inte alla elever inte äter samtidigt och så att tiden för lunchservering förlängs för att minska köbildning.