Hur blir det musikundervisningen?

Skolorna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för körverksamhet vilket bland annat innebär att eleverna vid sångövningar ska kunna hålla en armlängds avstånd och läraren/körledaren ska själv hålla ett avstånd till deltagarna på minst 2 meter. Om det är möjligt bedrivs undervisning i sång utomhus eller så kan gruppen delas in i mindre grupper som sjunger på olika platser eller vid olika tidpunkter för att undvika att vara för många samtidigt.