Hur fungerar det med social distansering i klasser med 30 barn?

Skolan kommer att så långt det är möjligt att försöka glesa ut mellan platserna och olika åtgärder vidtas för att kunna hålla avstånd i skolan. Enligt Folkhälsomyndigheten är det nuvarande kunskapsläget att skolverksamheter inte visat sig vara drivande i smittspridningen. I de flesta fall där barn smittats av covid-19 har de smittats av en vuxen och symtomen är milda. Den personal som arbetar inom skolverksamheter har inte heller diagnosticerats i för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper.