Hur hanterar ni när elever själva eller har föräldrar som befinner sig i riskgrupp?

Om en elev eller närstående ingår i en riskgrupp kan distansundervisning, efter samråd med rektor och uppvisande av läkarintyg, erbjudas för att eleven ska kunna följa undervisningen utanför skolans lokaler. Det sker i så fall främst genom uppgifter och material i Google Classroom.