Tar ni ut några avgifter?

Nej, våra skolor är avgiftsfria och finansieras av det svenska skolpengssystemet. Skoluniformen bekostas av skolan.