Mr Emil Wallin

“Det är ett privilegium att få se våra elever växa och utvecklas”

Ett ord är ständigt återkommande när Mr Emil Wallin, rektor på Nordic International School Karlstad, beskriver sin skola. Kvalitet. Som lärare i grunden och skolledare sedan 10 år tillbaka har han sett många skolor med olika arbetssätt – och på Nordic International School har han hittat hem.

Tidigare har Mr Emil Wallin varit med och startat upp Thoren Framtid i Karlstad och varit lärare på både fristående och kommunala skolor i Stockholm. Det som lockade med Nordic International School var skolans koncept och mål, att återgå till att fokusera på alla lärosätens huvuduppdrag, akademisk framgång.

– Jag har alltid jobbat på skolor som haft mer progressiva arbetssätt och velat testa att få vara på den andra sidan. Enligt mig är skolan jätteviktig och för de flesta nyckeln till det liv man vill ha i framtiden. En skola måste ge sina elever förutsättningar för att lyckas, det gör vi här.

Nordic International School Karlstads niondeklassare hade läsåret 2020 ett genomsnittligt meritvärde på 295,4 poäng och alla elever var behöriga till gymnasieskolan. Enligt Mr Wallin är det ett kvitto på att skolans arbetssätt fungerar.

– För mig är den stora glädjen på jobbet att uppnå våra högt satta mål och leverera vad vi lovar eleverna. Enligt mig är det också våra mål som kännetecknar stämningen på skolan bland medarbetare; professionell men också glad. Min uppfattning är att vi som jobbar här känner att vi gör något meningsfullt.

Enligt interna enkätundersökningar framkommer det att medarbetare på skolan trivs väldigt bra. Mr Wallin tror att det kan förklaras av öppenheten som råder på arbetsplatsen och inom företaget.

– Vi är transparanta här. Alla vet vad som händer och om någon stöter på ett problem så krokar vi arm i arm och löser det tillsammans.

Nordic International School tillhör skolkoncernen Watma Education som är ett företag i ständig utveckling, något som präglar alla skolor i koncernen ända ner på individnivå.

– En lärare eller anställd hos oss ska vilja utvecklas. Vi har strukturer från koncernens sida för att erbjuda möjligheter att fortbilda sig. Det är en nybyggaranda på skolan och vi försöker vara djärva och alltid förbättra oss där vi kan.

Mr Emil Wallin berättar att han själv trivts på jobbet från dag ett, trots att det varit mycket jobb.

– Jag älskar att se helhetsperspektivet. Det är ett privilegium att få jobba på den här skolan och få möjlighet att vara med på våra elevers utveckling. Att få se hur de växt när de kommer tillbaka efter sommaren och planera hur vi ska säga hejdå till våra nior som ska vidare till gymnasiet, det är ett riktigt privilegium.

Namn: Mr Emil Wallin
Yrke: Rektor på Nordic International School Karlstad
Varför jobba på Nordic International School? En skola måste ge sina elever förutsättningar för att lyckas, det gör vi här.