Nordic International School Kalmar

Har du bestämt vilken skola du vill att ditt barn ska gå på i höst? En stad av Kalmars storlek behöver ett brett urval av skolor. Hösten 2020 breddar vi utbudet genom att starta en grundskola med internationell profil. Nordic International School har fått tillgång till lokaler som andas klassisk bildning, i hjärtat av Kalmar.

Det rör sig om Nisbethska huset på Linnégatan 5, som till nyligen inhyste Linnéuniversitetet. Eftersom Nordic International School är en skola med höga akademiska ambitioner och internationell profil, passar Nisbethska huset och dess historia oss mycket väl. I uppstarten kan du ansöka till årskurs 4–7, och i takt med att eleverna blir äldre utökar vi med årskurs 8 och 9.

E-mail: kalmar@nordicinternational.se
Telefon: 073-636 34 52
Adress: Linnégatan 5, 392 34 Kalmar

Ställ ditt barn i kö

För att ansöka till skolan behöver du ställa ditt barn i kö. Klicka här för att komma till köanmälan. Antagning sker efter ködatum. Från och med skolans andra verksamhetsår kommer vi att praktisera antagning med syskonförtur.

Bild

Frågor och svar

Har du frågor om Nordic International School Kalmar?
Ta en titt i vår frågebank HÄR där vi sammanställt de vanligaste frågorna vi får

Har du generella frågor om företaget hittar du fler svar här.

Bild

Vårt koncept

Med utgångspunkt i vad forskningen visar leder till god kunskapsutveckling och sociala förmågor, har vi utvecklat ett koncept med tre beståndsdelar:

  • Kunskapsutveckling med lärarledd undervisning och disciplin
  • En internationell profil
  • Evidensbaserade metoder

Läs mer om vårt koncept här

Bild

Säg hej till vår rektor!

Ms Sara Kuseta tillträder inom kort som rektor på Nordic International School Kalmar.

Ms Kuseta har arbetat inom skolväsendet i sammanlagt 13 år, först som förskollärare och sedan som grundskollärare. De senaste fyra åren har hon arbetat som rektor, dels inom förskolan och dels på en grundskola med årskurserna 4-9. Läs mer.

Bild

Klart med start för Nordic International School Kalmar till hösten 2020

Intresset har varit stort inför den planerade starten av Nordic International School i Kalmar och det är därmed klart att skolan startar och inleder antagningen inför hösten 2020. Kalmar får därmed en ny grundskola med internationell profil och fokus på forskningsbaserad undervisning och ordning och reda. Läs mer.

Bild

Om skolbyggnaden

Den vackra byggnaden på Linnégatan 5 började byggas 1905. Det har under många år bedrivits undervisning i vad som i dag kallas Nisbethska huset. Den traditionen förs nu vidare av Nordic International School Kalmar. Läs mer.

Bild

Nordic International School etablerar skola i Kalmar

Hösten 2020 kan Kalmar få en ny grundskola. Det är friskolekoncernen Nordic International School som fått tillstånd av Skolinspektionen att etablera en grundskola i Kalmar. Skolan är tänkt att vara belägen i Nisbethska huset på Linnégatan i centrala Kalmar och kommer erbjuda årskurserna 4–9. Läs mer

SkolledningElevhälsan

Mr Tim Wenemo

Kurator
Lärare

Publiceras snart


Publiceras snart


Publiceras snart


Publiceras snart


Publiceras snart