Kalmar

Har du bestämt vilken skola du vill att ditt barn ska gå på i höst? En stad av Kalmars storlek behöver ett brett urval av skolor. Hösten 2020 planerar vi att bredda utbudet genom att starta en grundskola med internationell profil. Nordic International School har fått tillgång till lokaler som andas klassisk bildning, i hjärtat av Kalmar.

Det rör sig om Nisbethska huset på Linnégatan 5, som till nyligen inhyste Linnéuniversitetet. Eftersom Nordic International School är en skola med höga akademiska ambitioner och internationell profil, passar Nisbethska huset och dess historia oss mycket väl. I uppstarten kan du ansöka till årskurs 4–7, och i takt med att eleverna blir äldre utökar vi med årskurs 8 och 9.

Informationsmöte

Både vårdnadshavare och barn är välkomna till informationsmöte på Nisbethska den 11 februari. Nordic International School finns redan i flera svenska städer, och på mötet får du träffa chefer, lärare och elever från våra övriga skolor. Vi svarar på frågor och berättar mer om vår utbildning med engelska som huvudsakligt språk, vår evidensbaserade pedagogik och vårt fokus på ordning och reda – allt för att maximera varje elevs akademiska utveckling. Vi öppnar 17.30, och presentationen börjar 18.00. Om du planerar att komma, mejla info@nordicinternational.se.

Ställ ditt barn i kö

För att ansöka till skolan behöver du ställa ditt barn i kö. Klicka här för att komma till köanmälan. Antagning sker efter ködatum. Från och med skolans andra verksamhetsår kommer vi att praktisera antagning med syskonförtur. Om du har några frågor före informationsmötet, är du välkommen att kontakta oss på info@nordicinternational.se eller 010-205 17 10.

Bild

Vårt uppdrag

Med utgångspunkt i vad forskningen visar leder till god kunskapsutveckling och sociala förmågor, har vi utvecklat ett koncept med tre beståndsdelar:

  • Kunskapsutveckling med lärarledd undervisning och disciplin
  • En internationell profil
  • Evidensbaserade metoder

Läs mer om vårt uppdrag här

Bild

Nordic International School etablerar skola i Kalmar

Hösten 2020 kan Kalmar få en ny grundskola. Det är friskolekoncernen Nordic International School som fått tillstånd av Skolinspektionen att etablera en grundskola i Kalmar. Skolan är tänkt att vara belägen i Nisbethska huset på Linnégatan i centrala Kalmar och kommer erbjuda årskurserna 4–9. Läs mer

Bild

Frågor och svar

Har du frågor om Nordic International School? Ta en titt i vår frågebank där vi sammanställt de vanligaste frågorna vi får. Läs mer.