Kalmar (planerad skola)

Nordic International School driver svenska skolor med internationell profil för årskurs 4-9. Vi ställer höga krav på ordning reda, utbildar tvåspråkigt på svenska och engelska och använder undervisningsmetoder som har stöd i internationell forskning.

Nordic International School har fått tillstånd av Skolinspektionen att etablera en grundskola i Kalmar. Vi utvärderar just nu olika skollokaler och kommer meddela alla vårdnadshavare som registrerat sina barn i skolans kö när vi har mer information om skolan.