Min skola

Den här sidan innehåller information för befintliga elever och deras vårdnadshavare

Hösttermin 2020

18 augusti – 18 december

Lovdagar/studiedagar
Studiedag 17 september
Höstlov 26-30 oktober

Vårtermin 2021

7 januari – 11 juni

Lovdagar/studiedagar
Sportlov 22-26 februari
Studiedag 16 mars
Påsklov 6-9 april
Lov 14 maj

Kalmar kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector försäkring som gäller för våra elever. Om en elev skadar sig på skoltid ska elev/vårdnadshavare anmäla skadan till Protector. Ange försäkringsnummer 367063-6.3 och kom ihåg att spara kvitton för alla utlägg samt dokumentera skadan tillsammans med Protector.

Försäkringsgivare: Protector försäkring

Försäkringstagare: Kalmar kommun

Omfattning: Dygnet runt

Försäkringsnummer: 367063-6.3

Skadeanmälan: Via Protectors hemsida: www.protectorforsakring.se

Vid frågor, vänligen kontakta Protector försäkring
E-mail: skador@protectorforsakring.se
Tel: +46 (0)8-410 637 00

Läs mer här och här.