Min skola

Den här sidan innehåller information för befintliga elever och deras vårdnadshavare

Hösttermin 2020

18 augusti – 18 december

Lovdagar/studiedagar
Studiedag 17 september
Höstlov 26-30 oktober

Vårtermin 2021

7 januari – 11 juni

Lovdagar/studiedagar
Sportlov 22-26 februari
Studiedag 16 mars
Påsklov 6-9 april
Lov 14 maj