Nordic International School Karlstad

Vi är en grundskola med internationell profil för årskurs 4-9. Vi ställer höga krav på ordning reda, utbildar tvåspråkigt på svenska och engelska och använder undervisningsmetoder som har stöd i internationell forskning. Skolan grundades hösten 2018 och ligger i nyrenoverade lokaler på Orrholmen i Karlstad.

E-mail: karlstad@nordicinternational.se
Telefon: 073-434 52 59
Adress: Orrholmsgatan 4, 652 15 Karlstad

Öppet Hus

2019
23 september kl. 16:00-17:30
21 oktober kl. 17:00-18:30
18 november kl. 17:00-18:30

2020
13 januari kl. 17:00-18:30
23 mars kl. 17:00-18:30
27 april kl. 17:00-18:30
Välkomna!

Meddelande från rektorn

Nordic International School är en skola som står för ordning och reda, tvåspråkighet och fokus på kunskapsutveckling. Hos oss är läraren en auktoritet som är tydlig ledare i klassrummet och som förmedlar kunskaper till eleverna. Ordning och reda är ett begrepp som genomsyrar hela skolan. Vi har tydliga ordningsregler som tillämpas på samma sätt av all skolans personal och både elever och personal följer en klädkod. Hos oss är ordning och reda en förutsättning för lärande.

Vi följer den svenska läroplanen men delar av undervisningen i vissa ämnen sker på engelska. Engelska är också det primära språket som talas på skolan.

För oss är skolans viktigaste uppdrag elevernas kunskapsutveckling och vi tillämpar de undervisningsmetoder som forskningen visar leder till störst kunskapsutveckling för eleverna.

Mr Emil Wallin 
Rektor

Vad säger föräldrar om vår skola?

 

Nordic International School är en bra skola för elever med självdisciplin. På skolan finns kvalificerade lärare som når ut till varje enskild elev och som hjälper dem att uppnå goda resultat. Ett stort plus med skolan är skoluniformen som är till stor hjälp för både vårdnadshavare och elever.

Vårdnadshavare

Många tror att man behöver vara expert på engelska för att passa in på vår skola men det stämmer verkligen inte. Nivån på engelskan skiljer sig väldigt mycket bland eleverna när de börjar hos oss. Vissa har bott utomlands och lärt sig språket bra, andra har inte kommit lika långt i sin språkutveckling ännu. Vi anpassar nivån efter eleverna och det viktigaste är att man är motiverad och inställd på att jobba hårt.

Ms Madeleine Muller
Lärare i Engelska och Musik, NIS Karlstad

Det är endast i lugn, ordnad och optimal inlärningsmiljö, reglerad av tydliga regler för interaktion och yttersta respekt, som våra elever maximerar sin akademiska utbildning.

Mr Roxton Stanley Bell
Biträdande rektor, NIS Karlstad

 

 

 

Bild

Vi når hög nöjdhet och goda studieresultat med vårt koncept

Vår huvudman, som årligen genomför enkäter för att mäta nöjdhetsgraden, har nu genomfört sina första enkäter med våra elever, vårdnadshavare samt personal och resultatet är tydligt. Vårt koncept tilltalar samtliga tre grupper som alla skulle rekommendera sin skola till andra. Läs mer här.

Bild

Vårt kvalitetsarbete

Nordic International School har en väl genomarbetad kvalitetsprocess där vi regelbundet mäter och utvärderar såväl upplevd nöjdhet som faktiska kunskapsresultat. Läs mer.

Bild

Frågor och svar

Har du frågor om Nordic International School? Ta en titt i vår frågebank där vi sammanställt de vanligaste frågorna vi får. Läs mer.

AdministrationenElevhälsanLärare

Ms Johanna Lycke

Lärare


Ms Kerstin Ambjörnsson

Lärare


Mr Anthony Hamill

Lärare


Mr Clovis Muhirwa

Lärare