Nordic International School Karlstad

Vi är en svensk grundskola med internationell profil. Vi utbildar elever på mellanstadiet och högstadiet i årskurserna 4-9. Vi ställer höga krav på ordning reda, utbildar tvåspråkigt på svenska och engelska och använder undervisningsmetoder som har stöd i internationell forskning. Skolan grundades hösten 2018 och ligger i nyrenoverade lokaler på Orrholmen i Karlstad.

E-mail: karlstad@nordicinternational.se
Telefon: 073-434 52 59
Adress: Orrholmsgatan 4, 652 15 Karlstad


Digitalt Informationsmöte – 19/1

Både vårdnadshavare och barn är välkomna till vårt digitala Informationsmöte den 19 januari kl. 18:00. På mötet får ni träffa rektorer, lärare och elever som svarar på frågor och berättar mer om vårt koncept. Välkomna att ansluta till mötet här.


Visitor’s days

Om ni vill besöka skolan ber vi er kontakta oss så bokar vi in ett säkert besök för både er och era barn. Kontakta oss på karlstad@nordicinternational.se.


Samlad information om covid-19

Nordic International School följer löpande myndigheternas rekommendationer med anledning av covid-19.

Här (länk) samlar vi löpande information.


Rundvandring


Meddelande från rektorn

Nordic International School är en grundskola som står för kunskapsutveckling, disciplin och lärarledd undervisning som grundar sig i evidensbaserade metoder. Hos oss är läraren en auktoritet som är tydlig ledare i klassrummet och som förmedlar kunskaper till eleverna. Ordning och reda är ett begrepp som genomsyrar hela skolan. Vi har tydliga ordningsregler som tillämpas på samma sätt av all skolans personal och både elever och personal följer en klädkod. Hos oss är ordning och reda en förutsättning för lärande.

Vi följer den svenska läroplanen men delar av undervisningen i vissa ämnen sker på engelska. Engelska är också det primära språket som talas på skolan.

För oss är skolans viktigaste uppdrag elevernas kunskapsutveckling och vi tillämpar de undervisningsmetoder som forskningen visar leder till störst kunskapsutveckling för eleverna.

Mr Emil Wallin 
Rektor

 

Nordic International School är en bra grundskola för elever med självdisciplin. På skolan finns kvalificerade lärare som når ut till varje enskild elev och som hjälper dem att uppnå goda resultat. Ett stort plus med skolan är skoluniformen som är till stor hjälp för både vårdnadshavare och elever.

Vårdnadshavare

Många tror att man behöver vara expert på engelska för att passa in på vår skola men det stämmer verkligen inte. Nivån på engelskan skiljer sig väldigt mycket bland eleverna när de börjar hos oss. Vissa har bott utomlands och lärt sig språket bra, andra har inte kommit lika långt i sin språkutveckling ännu. Vi anpassar nivån efter eleverna och det viktigaste är att man är motiverad och inställd på att jobba hårt.

Ms Madeleine Muller
Lärare i Engelska och Musik, Nordic Karlstad

Det är endast i lugn, ordnad och optimal inlärningsmiljö, reglerad av tydliga regler för interaktion och yttersta respekt, som våra elever maximerar sin akademiska utbildning.

Mr Roxton Stanley Bell
Biträdande rektor, Nordic Karlstad

 

 

 

Bild

Samlad information om covid-19

Nordic International School följer löpande myndigheternas rekommendationer med anledning av covid-19.

Här (länk) samlar vi löpande information.

Bild

Toppbetyg när första 9:orna lämnar Nordic Karlstad

Med ett meritvärde på 295,4 poäng och 100 procent elever behöriga till gymnasieskolan ser det ut som att Nordic International School placerar sig betygsmässigt i topp bland Karlstads grundskolor, när den första kullen elever i årskurs 9 går ut från skolan den 12 juni 2020. Läs mer.

Bild

Nya kvalitetssiffror

Under läsåret 2019/2020 har två kvalitetsundersökningar genomförts bland skolans elever och deras vårdnadshavare: Skolinspektionens nationella Skolenkät och vår interna kvalitetsenkät. Årets enkäter visar att såväl elever som vårdnadshavare är mycket nöjda med Nordic International School Karlstad. Läs mer.

Bild

Vi storsatsar på skolmaten

På Nordic International School är elevens kunskapsutveckling i fokus. Därför satsar vi på skolmaten. Från och med hösten 2020 kommer vi förvärva den restaurang som ligger i byggnaden för att själva laga vår egen mat från grunden. Samtidigt inför vi ett koncept där vi ökar valmöjligheterna för eleverna och låter dem bestämma och beställa sin lunch i förväg. Läs mer.

Bild

Vi når hög nöjdhet och goda studieresultat med vårt koncept

Vår huvudman, som årligen genomför enkäter för att mäta nöjdhetsgraden, har nu genomfört sina första enkäter med våra elever, vårdnadshavare samt personal och resultatet är tydligt. Vårt koncept tilltalar samtliga tre grupper som alla skulle rekommendera sin skola till andra. Läs mer här.

Bild

Vårt kvalitetsarbete

Nordic International School har en väl genomarbetad kvalitetsprocess där vi regelbundet mäter och utvärderar såväl upplevd nöjdhet som faktiska kunskapsresultat. Läs mer.

Bild

Frågor och svar

Har du frågor om Nordic International School? Ta en titt i vår frågebank där vi sammanställt de vanligaste frågorna vi får. Läs mer.

Administrationen

Mr Roxton Stanley Bell

Biträdande rektor


073-434 32 36

Ms Johanna Lycke

Administratör


073-434 56 65Elevhälsan

Ms Helene Larsen

Skolsköterska


Mr Mikael Sjöström

Specialpedagog och Lärare
Lärare

Ms Johanna Lycke

Lärare


Ms Kerstin Ambjörnsson

Lärare


Mr Anthony Hamill

Lärare


Mr Oskar Ekendahl

Lärare


Mr Johan Kans

Lärare


Ms Maria Grenholm Carlson

Lärare


Mr Clovis Muhirwa

Lärare


Mr Joeseph Probst

Lärare


Mr Tahir Amro

Lärare


Ms Tatyana Bell

Lärare
Övrig personal

Ms Sompit Andersson

Lokalvårdare