Vårt uppdrag

Mycket går att säga om skolor och hur de borde vara. På Nordic International School har vi valt vad vi vill fokusera på. För oss handlar det om kunskaperna, språken och ordningen. Vad menar vi med det?

Nu kan det låta självklart att en skola har fokus på elevernas kunskapsutveckling. I själva verket är det inte givet, men för oss är det det. Vi utgår ifrån att våra elever och du som vårdnadshavare har höga förväntningar på hur vi arbetar med att lyfta varje elevs kunskaper. Vi har också höga förväntningar tillbaka. I klassrummet arbetar våra lärare med ständig feedback och beprövade undervisningsmetoder som är baserade på forskning.

Jag har lärt mig mer den senaste terminen än jag gjorde de senaste tre åren på min gamla skola.

Elev i årskurs 6

På Nordic International School använder vi engelska som primärt språk, eftersom språk är entrébiljetten till framtiden. Målet är att våra elever ska bli tvåspråkiga. I praktiken når vi det målet genom att upp till hälften av undervisningen sker på engelska och genom att vi har lärare med internationell erfarenhet.

Just våra lärare är den viktigaste framgångsfaktorn i det vi sammanfattar som ordning och reda. Vi tror på ordning och reda som en absolut förutsättning för lärandet. Lärarna på Nordic International School är självklara auktoriteter i sina klassrum. Våra ritualer, våra skoluniformer och våra ordningsregler, som alla måste följa, är de övriga byggstenarna i skolan som sätter fokus på ordning och reda.

Ordning och reda

Vi är noga med att skolan ska vara en plats dit man går för att lära. Därför har vi regler för uppförande samt klädkod för elever och personal. Alla våra elever skriver på ett kontrakt med skolans rektor före skolstarten. Kontraktet är en gemensam överenskommelse om vilka regler som gäller på skolan.

Vi tillhandahåller kläder till alla elever. Varje år får man 3 pikétröjor samt 2 långärmade tröjor (med dragkedja för åk 4-5 och med v-ringning för åk 6-9). Vi har infört skoluniform för att stärka den internationella känslan på skolan. Skoluniform är vanligt förekommande på skolor runt om i världen. Vi tror också att vi på detta sätt kan hjälpa våra elever att fokusera mindre på utseende och mer på skolarbete.

Tvåspråkighet

På våra skolor sker upp till hälften av all undervisning på engelska. Lärarna kommer från olika delar av världen och engelska är det primära språket som används på skolan. Det innebär att skolan är tvåspråkig och att man lär sig språk även utanför klassrummet. Vi ställer krav på att all vår personal ska tala flytande engelska men säkerställer även att de flesta pratar svenska.

Många tror att man behöver vara expert på engelska för att passa in på vår skola men det stämmer verkligen inte. Nivån på engelskan skiljer sig väldigt mycket bland eleverna när de börjar hos oss. Vissa har bott utomlands och lärt sig språket bra, andra har inte kommit lika långt i sin språkutveckling ännu. Vi anpassar nivån efter eleverna och det viktigaste är att man är motiverad och inställd på att jobba hårt.

Ms Madeleine Muller
Lärare i engelska och musik, NIS Karlstad

Fokus på kunskapsutveckling

På Nordic International School lägger vi stor vikt vid att de undervisningsmetoder vi använder har positiva effekter på elevernas kunskaper och färdigheter. Vi har därför valt att basera vårt utbildningskoncept på forskning. Forskningen visar att traditionella undervisningsmetoder och inlärningsmiljöer, med ett starkt fokus på ordning och reda, förbättrar elevers kunskaper markant i de flesta kontexter.

Tillsammans med skolforskaren och vår rådgivare, Gabriel Heller Sahlgren, säkerställer vi att det som sker i klassrummen alltid leder till bästa möjliga kunskapsutveckling för eleverna. Vidare deltar alla våra lärare i vårt eget kompetensutvecklingsprogram, som syftar till att hjälpa dem att tillämpa rätt metoder i klassrummen.