Nordic International School Trollhättan

Vi är en grundskola med internationell profil för årskurs 4-9. Vi ställer höga krav på ordning reda, utbildar tvåspråkigt på svenska och engelska och använder undervisningsmetoder som har stöd i internationell forskning. Skolan grundades hösten 2019 och ligger i nyrenoverade lokaler på Lasarettsvägen 11 i Trollhättan.

Email: trollhattan@nordicinternational.se
Telefon: 073-434 84 46
Postadress: Lasarettsvägen 9, 461 52 Trollhättan
Besöksadress: Lasarettsvägen 11, 461 52 Trollhättan

Öppet Hus

4 december
17:00-18:30
Kvällen inleds med en presentation där vi berättar mer om skolan och vår syn på utbildning. Efter presentationen hålls en kortare rundvandring i lokalerna och du har möjlighet att träffa skolledning, personal och elever. Välkommen!

 

Meddelande från rektorn

Nordic International School är en skola som står för ordning och reda, tvåspråkighet och fokus på kunskapsutveckling. Hos oss är läraren en auktoritet som är tydlig ledare i klassrummet och som förmedlar kunskaper till eleverna. Ordning och reda är ett begrepp som genomsyrar hela skolan. Vi har tydliga ordningsregler som tillämpas på samma sätt av all skolans personal och både elever och personal följer en klädkod. Hos oss är ordning och reda en förutsättning för lärande.

Vi följer den svenska läroplanen men delar av undervisningen i vissa ämnen sker på engelska. Engelska är också det primära språket som talas på skolan.

För oss är skolans viktigaste uppdrag elevernas kunskapsutveckling och vi tillämpar de undervisningsmetoder som forskningen visar leder till störst kunskapsutveckling för eleverna.

Mr Pierre Åkerblom
Rektor
072-727 37 78

 

Om oss

Nordic International School driver svenska skolor med internationell profil för årskurs 4-9. Vi ställer höga krav på ordning reda, utbildar tvåspråkigt på svenska och engelska och använder undervisningsmetoder som har stöd i internationell forskning. Läs mer

 

 

 

Bild

Frågor och svar

Har du frågor om Nordic International School? Ta en titt i vår frågebank där vi sammanställt de vanligaste frågorna vi får.

Läs mer

Bild

Mr Pierre Åkerblom är skolans nya rektor

Mr Åkerblom har med glädje och stor förväntan tagit sig an sitt nya uppdrag. Han har under åren arbetat både som rektor, skolutvecklare samt förstelärare. Han har också varit universitetsadjunkt, drivit egna företag samt arbetat på uppdrag av Skolverket. Nu ser Mr Åkerblom fram emot att få ta emot alla elever och deras vårdnadshavare för att tillsammans skapa Trollhättans bästa skola! Läs mer om honom här.

Bild

Stort intresse för skolstart i Trollhättan

Över 200 personer kom till vår Informationskväll för att få information om Trollhättans nya skola. Under kvällen berättade elever och personal från Nordic International School Karlstad samt representanter från huvudkontoret mer om skolan, konceptet och lokalerna. Läs mer.

Administrationen

Mr Alberto Herrera Carrera

Biträdande rektor och Lärare


Ms Helene Back

Administratör
ElevhälsanLärare

Mr Ola Lindholm

Lärare


Mr Patrik Back

Lärare


Ms Eva Klevedal

Lärare


Ms Ingegerd Blomqvist

Lärare
Övrig personal

Mr Abdulkarim Isse

Elevassistent