Min skola

Den här sidan innehåller information för befintliga elever och deras vårdnadshavare

Hösttermin 2019

19 augusti – 19 december

Höstlov
V.44 (28 oktober – 1 november)

Studiedagar
19 september
20 september

Vårtermin 2020

7 januari – 10 juni

Sportlov
V. 8 (17 februari – 21 februari)

Påsklov
V. 16 (14 april – 17 april)

Studiedagar
7 januari
11 maj

 

Nordic International School har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar som gäller våra elever. Om en elev skadar sig på skoltid ska vårdnadshavare anmäla skadan till Länsförsäkringar. Kom ihåg att spara kvitton för alla utlägg samt dokumentera skadan tillsammans med Länsförsäkringar.

Försäkringsgivare: Länsförsäkringar

Försäkringstagare: Kronoberg Skola AB (Nordic International School)

Försäkringsnummer: 0728433-001

Omfattning: Under skoltid samt under den direkta färden till och från skolan.

Skadeanmälan: Via telefon: 0521-27 30 00, mail: info@alvsborg.lansforsakringar.se eller blankett/formulär på Länsförsäkringars hemsida.