Nordic International School Västerås

Har du bestämt dig för vilken skola du vill att ditt barn ska gå på nästa år? En stad av Västerås storlek behöver ett brett urval av skolor. Hösten 2021 planerar vi att bredda utbudet genom att starta en grundskola med internationell profil där eleverna har skoluniform och där det engelska språket används som vardagsspråk vilket gör dem tvåspråkiga. En skola som har fokus på kunskapsutveckling och resultat och som kännetecknas av högt studietempo, lärarledd undervisning på alla lektioner, ordning och reda samt en trygg studiemiljö som gynnar studier

Vi kommer vara belägna i Vallby, Svalgången 1, strax norr om centrala Västerås och till uppstarten kan du ansöka till årskurs 4-7. I takt med att eleverna blir äldre utökar vi skolan med årskurs 8-9.

E-mail: vasteras@nordicinternational.se
Telefon: 010-205 17 10

Ställ ditt barn i kö

För att ansöka till skolan behöver du ställa ditt barn i kö. Klicka här för att komma till köanmälan. Antagning sker efter ködatum. Från och med skolans andra verksamhetsår kommer vi att praktisera antagning med syskonförtur.

 

Digitalt Informationsmöte

Både vårdnadshavare och barn är välkomna till vårt digitala Informationsmöte den  19 januari kl. 18:00. På mötet får ni träffa rektorer, lärare och elever från våra övriga skolor som svarar på frågor och berättar mer om vårt koncept. Välkomna att ansluta till mötet genom att klicka här.

 

Bild

Frågor och svar

Har du frågor om Nordic International School? Ta en titt i vår frågebank där vi sammanställt de vanligaste frågorna vi får. Läs mer.

Det går också bra att kontakta vårt huvudkontor på vasteras@nordicinternational.se eller 010-205 17 10.