Nordic International School Norrköping

Vi är en svensk grundskola med internationell profil. Vi utbildar elever på mellanstadiet och högstadiet i årskurserna 4-9. Vi ställer höga krav på ordning reda, utbildar tvåspråkigt på svenska och engelska och använder undervisningsmetoder som har stöd i internationell forskning. Vår skola grundades 2017 och ligger i centrala Norrköping.

E-post: norrkoping@nordicinternational.se
Telefon: 073-636 09 96
Adress: Dragsgatan 7, 602 19 Norrköping

Skolstart

Tisdagen den 18 augusti
Mer information skickas ut till alla vårdnadshavare.

Meddelande från rektorn

Nordic International School är en grundskola som står för kunskapsutveckling, disciplin och lärarledd undervisning som grundar sig i evidensbaserade metoder. Hos oss är läraren en auktoritet som är tydlig ledare i klassrummet och som förmedlar kunskaper till eleverna. Ordning och reda är ett begrepp som genomsyrar hela skolan. Vi har tydliga ordningsregler som tillämpas på samma sätt av all skolans personal och både elever och personal följer en klädkod. Hos oss är ordning och reda en förutsättning för lärande.

Vi följer den svenska läroplanen men delar av undervisningen i vissa ämnen sker på engelska. Engelska är också det primära språket som talas på skolan.

För oss är skolans viktigaste uppdrag elevernas kunskapsutveckling och vi tillämpar de undervisningsmetoder som forskningen visar leder till störst kunskapsutveckling för eleverna.

Mr Mattias Liedholm 
Rektor
076-721 88 55

 

Vår dotter har fått ett större socialt nätverk tack vare att skolan jobbar aktivt mot utanförskap. Hon har fått en större tro på sin förmåga och utvecklats otroligt mycket med hjälp av stödet från lärare och mentorer. Vi är väldigt nöjda med skolan! Disciplinen, skoluniformen och stor gemenskap skapar sammansvetsade barn som växer och utvecklas i en trygg miljö.

Vårdnadshavare

För oss är fokuset på ordning och reda en grundförutsättning för att kunna bedriva vår verksamhet. Utan det kan vi aldrig fokusera på skolans kärnverksamhet, kunskapsutveckling. Det kan bara bli optimalt om eleverna är förberedda, disciplinerade och bidrar till både arbetsglädje och arbetsro i klassrummet.

På ett övergripande plan handlar det om vårt förhållningssätt till eleverna och deras utbildning. Vi har höga förväntningar på elevernas inställning till sin skolgång. Därmed får våra lärare också höga förväntningar på sin egen undervisning och deras bemötande till eleverna. Vi är övertygade om att elever mår bra av tydliga spelregler. De vet vad som förväntas av dem och de vet också vad som händer om de bryter mot de regler som finns. En viktig del i detta är att man är explicit och ger tydliga exempel.

Ms Jenny Hagberg

 

 

 

Bild

Samlad information om covid-19

Nordic International School följer löpande myndigheternas rekommendationer med anledning av covid-19.

Här (länk) samlar vi löpande information.

Bild

Pågående byggnationer

Ett nytt skolbibliotek på över 100 kvm samt nya salar för bland annat musik och slöjd – det är pågående byggnationer på Nordic International School under sommaren 2020. Vi har växt varje år sedan starten 2014 och har över 1500 elever i kö till kommande år. Se fler bilder här.

Bild

Toppbetyg för årets 9:or

Med ett meritvärde på 262,4 poäng och 89 procent elever behöriga till gymnasieskolan ser Nordic International School ut att betygsmässigt placera sig bland topp-3 av alla Norrköpings grundskolor. Läs mer.

Bild

Nya kvalitetssiffror

Under läsåret 2019/2020 har två kvalitetsundersökningar genomförts bland skolans elever och deras vårdnadshavare: Skolinspektionens nationella Skolenkät och vår interna kvalitetsenkät. Årets enkäter visar att såväl elever som vårdnadshavare är mycket nöjda med Nordic International School Norrköping. Läs mer.

Bild

Vi storsatsar på skolmaten

På Nordic International School är elevens kunskapsutveckling i fokus. Därför satsar vi på skolmaten. Vi lagar maten från grunden i vår egen skolrestaurang och har ett tydligt matkoncept. Hos oss har vi  ökat valmöjligheterna för eleverna och vi låter dem därför bestämma och beställa sin lunch i förväg. Läs mer.

Bild

Nordic International School flyttar till nya lokaler

Sommaren 2019 flyttar Nordic International School till Dragsgatan 7, cirka 600 meter från skolans nuvarande lokaler på Kvarngatan. Läs mer.

Bild

Vårt kvalitetsarbete

Nordic International School har en väl genomarbetad kvalitetsprocess där vi regelbundet mäter och utvärderar såväl upplevd nöjdhet som faktiska kunskapsresultat. Läs mer.

Bild

Nordics första nior får bra studieresultat

Nordic International School släpper i vår ut sina första 9:or. När betygen sammanställdes innan jul stod det klart att 9:ornas höstbetyg har ett meritvärde på 257 poäng. Jämfört med de andra skolornas vårbetyg 17/18 ligger NIS Norrköping 3:a i kommunen på meritvärdet. Läs mer.

Bild

Frågor och svar

Har du frågor om Nordic International School? Ta en titt i vår frågebank där vi sammanställt de vanligaste frågorna vi får. Läs mer.

Administration

Mr Mattias Liedholm

Rektor


076-721 88 55

Mr Samuel Ekeblom

Biträdande rektor


072-726 39 01

Ms Abi Cole

Biträdande rektor


076-047 57 07

Ms Sandra Hjalmarsson

Administratör
Elevhälsa

Ms Sarah Eklind

Specialpedagog


Ms Anela Sipic

Skolsköterska


Ms Lisa Gustafsson

Kurator
Lärare

Mr Andrew Watson

Lärare


Mr Richard Lindroos

Lärare


Ms Alexandra Nitoui

Lärare


Ms Fabiana Mariani

Lärare


Ms Isabell Esping

Lärare


Ms Marie Lotz

Lärare


Ms Jenny Hagberg

Lärare


Mr Daniel Tönnberg

Lärare


Mr Hammoudi Alkassi

Lärare


Mr Jorge Vicente Martinez

Lärare


Ms Barbara Hultgren

Lärare


Mr Gabriel Gonzales

Lärare


Mr David McDermid

Lärare


Ms Aspasia Vouzoukou

Lärare


Mr Andrew Seidu

Lärare


Ms Merna Josef

Lärare


Ms Ewa Hallberg

Lärare
Övrig personal

Ms Christina Hanna

Elevassistent


Ms Olivia Ward

Elevassistent


Ms Marie Odhelius

Lokalvårdare