Nordic International School Norrköping

Vi är en svensk grundskola med internationell profil för årskurs 4-9. Vi ställer höga krav på ordning reda, utbildar tvåspråkigt på svenska och engelska och använder undervisningsmetoder som har stöd i internationell forskning. Vår skola grundades 2017 och ligger i centrala Norrköping.

E-post: norrkoping@nordicinternational.se
Telefon: 073-636 09 96
Adress: Dragsgatan 7, 602 19 Norrköping
(Sommaren 2019 flyttar vi från Kvarngatan 34 till Dragsgatan 7). Läs mer.

Meddelande från rektorn

Nordic International School är en skola som står för ordning och reda, tvåspråkighet och fokus på kunskapsutveckling. Hos oss är läraren en auktoritet som är tydlig ledare i klassrummet och som förmedlar kunskaper till eleverna. Ordning och reda är ett begrepp som genomsyrar hela skolan. Vi har tydliga ordningsregler som tillämpas på samma sätt av all skolans personal och både elever och personal följer en klädkod. Hos oss är ordning och reda en förutsättning för lärande.

Vi följer den svenska läroplanen men delar av undervisningen i vissa ämnen sker på engelska. Engelska är också det primära språket som talas på skolan.

För oss är skolans viktigaste uppdrag elevernas kunskapsutveckling och vi tillämpar de undervisningsmetoder som forskningen visar leder till störst kunskapsutveckling för eleverna.

Ms Louise Jonshagen 
Rektor
076 721 88 55
louise.jonshagen@nordicinternational.se

 

Vår dotter har fått ett större socialt nätverk tack vare att skolan jobbar aktivt mot utanförskap. Hon har fått en större tro på sin förmåga och utvecklats otroligt mycket med hjälp av stödet från lärare och mentorer. Vi är väldigt nöjda med skolan! Disciplinen, skoluniformen och stor gemenskap skapar sammansvetsade barn som växer och utvecklas i en trygg miljö.

Vårdnadshavare

För oss är fokuset på ordning och reda en grundförutsättning för att kunna bedriva vår verksamhet. Utan det kan vi aldrig fokusera på skolans kärnverksamhet, kunskapsutveckling. Det kan bara bli optimalt om eleverna är förberedda, disciplinerade och bidrar till både arbetsglädje och arbetsro i klassrummet.

På ett övergripande plan handlar det om vårt förhållningssätt till eleverna och deras utbildning. Vi har höga förväntningar på elevernas inställning till sin skolgång. Därmed får våra lärare också höga förväntningar på sin egen undervisning och deras bemötande till eleverna. Vi är övertygade om att elever mår bra av tydliga spelregler. De vet vad som förväntas av dem och de vet också vad som händer om de bryter mot de regler som finns. En viktig del i detta är att man är explicit och ger tydliga exempel.

Ms Jenny Hagberg

 

 

 

Bild

Nordic International School flyttar till nya lokaler

Sommaren 2019 flyttar Nordic International School till Dragsgatan 7, cirka 600 meter från skolans nuvarande lokaler på Kvarngatan. Läs mer.

Bild

Vårt kvalitetsarbete

Nordic International School har en väl genomarbetad kvalitetsprocess där vi regelbundet mäter och utvärderar såväl upplevd nöjdhet som faktiska kunskapsresultat. Läs mer.

Bild

Nordics första nior får bra studieresultat

Nordic International School släpper i vår ut sina första 9:or. När betygen sammanställdes innan jul stod det klart att 9:ornas höstbetyg har ett meritvärde på 257 poäng. Jämfört med de andra skolornas vårbetyg 17/18 ligger NIS Norrköping 3:a i kommunen på meritvärdet. Läs mer.

Bild

Frågor och svar

Har du frågor om Nordic International School? Ta en titt i vår frågebank där vi sammanställt de vanligaste frågorna vi får. Läs mer.

Administration

Ms Louise Jonshagen

Rektor


076 721 88 55

Ms Abi Cole

Biträdande rektor


076-047 57 07

Ms Sandra Hjalmarsson

Administratör
Elevhälsa

Ms Linda Thörn

Specialpedagog


Ms Anela Sipic

Skolsköterska


Ms Lisa Gustafsson

Kurator
Lärare

Mr Andrew Watson

Lärare


Mr Richard Lindroos

Lärare


Ms Alexandra Nitoui

Lärare


Ms Fabiana Mariani

Lärare


Ms Sarah Eklind (Föräldraledig)

Lärare


Ms Isabell Esping

Lärare


Ms Marie Lotz

Lärare


Ms Jenny Högberg

Lärare


Mr Daniel Tönnberg

Lärare


Mr Hammoudi Alkassi

Lärare


Mr Samuel Ekeblom

Lärare


Mr Jorge Vicente Martinez

Lärare


Ms Barbara Hultgren

Lärare


Mr Gabriel Gonzales

Lärare


Mr David McDermid

Lärare


Mr Joakim Zetterholm

Lärare
Övrig personal

Ms Marie Ohdelius

Lokalvårdare