Quality

[Swedish]

Under läsåret 2019/2020 har två kvalitetsundersökningar genomförts bland skolans elever och deras vårdnadshavare. Årets enkäter visar att såväl elever som vårdnadshavare är mycket nöjda med Nordic International School Trollhättan.

Skolinspektionens nationella Skolenkät

Höstterminen 2019, 10-gradig skala.

Vår interna kvalitetsenkät

Vår interna kvalitetsenkät genomförd under vårterminen visar att såväl elever som vårdnadshavare är mycket nöjda med Nordic International School Trollhättan. På en fråga om man kan rekommendera sin skola till andra svarar elever 4 och vårdnadshavare 4,4 på en femgradig skala.

Årets kvalitetsenkät visar också att eleverna i hög grad trivs i sin skola (4,3), känner sig trygga (4,5) och tycker att skolan har bra lärare (4,1). De upplever också att det är studiero på lektionerna (4) och att de får reda på hur det går i skolarbetet (4,2). Eleverna uppskattar skolans tydliga ordningsregler (4) och att det är mycket engelska i skolan (4,2). Eleverna gillar också skolans system med ”Houses” (4,3).

Vårdnadshavarna upplever också att deras barn trivs i skolan (4,5) och de känner att skolan lever upp till deras förväntningar (4,1). De tycker att skolan har bra lärare (4,4), att det är ordning och reda på skolan (4,2) och att deras barn känner sig trygga i skolan (4,5). Vårdnadshavarna upplever också att barnen har en stimulerande lärmiljö i skolan (4,5) och att skolan tar hänsyn till deras barns tankar och åsikter (4,2).

– Som rektor är jag glad över de resultat vi når bland elever och vårdnadshavare på årets kvalitetsenkäter men det sätter också standarden för den nivå vi som skola strävar efter och de förbättringsarbete vi ständigt arbetar med, säger skolans rektor Mr Pierre Åkerblom.