Klart bättre kunskapsresultat enligt SALSA för Nordic International School

pressrelease

2022-02-04, 07:50

Elever i årskurs nio i Nordic International School uppnår klart högre resultat än förväntat enligt den senaste SALSA-mätningen. I Skolverkets SALSA-modell mäts elevers förväntade meritvärde utifrån tre faktorer – vilken utbildningsnivå som föräldrarna har, andelen nyinvandrade elever kombinerat med elever med okänd bakgrund samt andelen pojkar och flickor.

För att få en mer nyanserad bild av skolors betygsresultat, än enbart genom de faktiska betygssiffrorna, har Skolverket utvecklat analysverktyget SALSA. Modellen räknar ut vad skolans genomsnittliga meritvärde i årskurs nio förväntas vara utifrån de tre faktorerna. Störst betydelse för resultaten i SALSA-modellen har föräldrars utbildningsnivå.

– Genom SALSA-statistiken kan vi få en bild av hur bra skolor faktiskt är på sin kärnuppgift, att ge eleverna kunskap oavsett vilka förutsättningar de har. Resultaten av 2021 års SALSA-mätning visar att Nordic International School överträffar förväntningarna och att skolornas pedagogiska arbete håller mycket hög kvalitet, säger Emil Wallin, Skolchef Nordic International School.

Källa: Skolverket

De skolor inom Nordic International School som hade avgångselever våren 2021 var Norrköping, Karlstad och Trollhättan.

– Nordic i Norrköping, Karlstad och Trollhättan inte bara överträffar förväntningarna utifrån Skolverkets SALSA-modell, de har faktiskt också det högsta förädlingsvärdet bland samtliga skolor på respektive ort, säger Emil Wallin.

Presskontakt

Relaterat material