Om företaget

Vårt koncept

Med utgångspunkt i vad forskningen visar leder till god kunskapsutveckling och sociala förmågor, har vi utvecklat ett koncept med tre beståndsdelar.

Work hard, be kind.

I denna video presenterar vi konceptet och hur det faktiskt upplevs av lärare och elever på Nordic International School Norrköping.

Kunskapsutveckling med ordning och reda

På Nordic International School har vi ett starkt fokus på elevernas kunskapsutveckling och sociala förmågor. I detta avseende är vår utbildning mer ”traditionell” än den ”progressiva”, elevledda utbildningsfilosofi som dominerat i Sverige sedan 1990-talet.

En internationell profil

I en allt mer internationell och digitaliserad värld blir förståelsen för sin egen och andra nationaliteter och kulturer allt viktigare. Vår internationella profil bidrar till att göra eleverna intresserade av sin omvärld och bättre förberedda för en framtid där lands-gränser får allt mindre betydelse.

Undervisningsmetoder med stöd i forskning

Våra elever och vårdnadshavare har höga förväntningar på hur vi arbetar för att maximera varje elevs kunskapsutveckling och sociala förmågor. Hos oss ska all undervisning utgå från metoder som forskningen visar ger positiva effekter på elevernas kunskaper och färdigheter.

Reportage

Tydliga regler är nyckeln till akademisk framgång

Nordic International School kännetecknas av höga förväntningar och en trygg studiemiljö med fokus på kunskapsutveckling, där alla elever ges förutsättningar att prestera sitt bästa. Ms Linda Vejedal, svenskalärare på Nordic International School, berättar lyriskt om skolans koncept och tydliga förhållningsregler och hur de hjälper eleverna att prestera sitt bästa.

Läs mer»

Källförteckning och fotnoter

Köanmälan

Vill du ställa ditt barn i kö?

Klicka på knappen nedan för att läsa mer och komma till köanmälningsformuläret i Schoolsoft.

Köanmälan»

Ladda ner vår broschyr

Vår broschyr»