Reportage

Tydliga regler är nyckeln till akademisk framgång

Nordic International School kännetecknas av höga förväntningar och en trygg studiemiljö med fokus på kunskapsutveckling, där alla elever ges förutsättningar att prestera sitt bästa. Ms Linda Vejedal, svenskalärare på Nordic International School, berättar lyriskt om skolans koncept och tydliga förhållningsregler och hur de hjälper eleverna att prestera sitt bästa.

Nordic International School har tydliga regler som alla på skolan förväntas respektera och bidra till att upprätthålla. Det är en nyckel till elevernas akademiska framgång, tror Ms Linda Vejedal.

– Det handlar om att vi är tydliga och konsekventa. Att vi har en glasklar lektionsstruktur så att eleverna vet vad som gäller i alla lägen.

Innan varje lektion börjar ställer eleverna upp sig på rad utanför klassrummet och går lugnt in genom dörren, en efter en, hälsar på läraren och ställer sig sen bakom sin stol. Läraren välkomnar sedan eleverna och ber dem att sätta sig.

– Vi som lärare har fått ett verktyg för att behålla ordningen och fokuset i klassrummet. Det skiljer sig inte mellan lärare utan detta är rutiner som vi alla upprätthåller – och det funkar verkligen, säger Ms Vejedal övertygat.

Eleverna vet att de under lektionerna har en så kallad konsekvenstrappa att förhålla sig till. Om de stör ordningen och därmed sitt eget och andras lärande i klassrummet får de en första varning, en så kallad C1 – C som i engelskans Consequence. Händer det igen får eleven en C2 och måste lämna klassrummet för att slutföra sina uppgifter i ett annat rum i skolan, under tillsyn. Fortsätter eleven att störa ordningen och lärandesituationen, tilldelas en C3, vilket innebär kvarsittning.

– Ett system som detta behövs för att skapa lugn i klassrummet. Barn vill jättegärna tänja på gränserna och utforska vart de går. Men på den här skolan vet eleverna vart gränserna går, lärarna är alltid konsekventa och sampratade, och det gör eleverna lugnare.

På Nordic International School Norrköping gick eleverna i årskurs nio våren 2020 ut med 262,4 poäng i genomsnittligt meritvärde och 9 av 10 elever var behöriga till gymnasieskolan. Skolan placerade sig därmed betygsmässigt bland topp-3 bland Norrköpings grundskolor.

– Barn kan! utbrister Ms Vejedal och skrattar.

– Som lärare har jag känt en enorm glädje att få undervisa här. Jag får göra det jag har utbildat mig till och fokusera på undervisningen. Det är konsekvenstrappan och att vi har en tydlig lektionsstruktur som gör att det funkar. Det är verkligen häftigt att se hur engagerade eleverna blir i sina uppgifter när de får möjligheten att fokusera. Jag lever ut hela min pedagogiska värdegrund här.

Relationen mellan lärare och elev på skolan beskriver hon som respektfull men det finns också en värme i förhållandet.

– Trots att vi har dessa tydliga roller så känner eleverna att de kan komma och öppna upp sig för oss socialt, och det är såklart väldigt viktigt. Men, skillnaden är att när vi är klassrummet, då är det studier som gäller.

Ms Vejedal jobbar, parallellt med att vara svenskalärare, som stöd till andra lärare och hjälper dem att bli bekväma med sin roll i klassrummet och att efterleva konceptet.

– Vårt koncept ställer höga krav på lärarna men det är också något som kännetecknar oss som jobbar på Nordic International School. Vi vill att eleverna ska lyckas och alla på skolan tar elevernas utbildning på allvar.

Köanmälan

Vill du ställa ditt barn i kö?

Antagning sker efter ködatum och syskonförtur. Klicka på knappen nedan för att öppna köanmälningsformuläret.

Köanmälan»