Om företaget

Nordic International School

Nordic International School driver grundskolor med årskurs 4-9 i Essingen (Stockholm), Kalmar, Karlstad, Kronoberg, Nacka, Norrköping, Trollhättan och Ystad.

Vårt koncept

Med utgångspunkt i vad forskningen visar leder till god kunskapsutveckling och sociala förmågor, har vi utvecklat ett koncept med tre beståndsdelar:

  • Kunskapsutveckling med ordning och reda
  • En internationell profil
  • Undervisningsmetoder med stöd i forskning

Mer om vårt koncept»

Nordic International School, en del av…

Watma Education

Nordic International School är en del av Watma Education. Inom gruppen finns även gymnasieskolan Fria Läroverken. Vidare driver Watma Education resursskolan KF-utbildning samt grundskolan Kronoberg Skola. Sedan 2020 driver Watma Education vuxenutbildning samt en gymnasieskola under namnet Kunskapscompaniet.

Watma Education»