Monica Haag Gunnars blir rektor för Nordic International School Essingen

news

2022-04-11, 07:30

I augusti öppnar Nordic International School på Stora Essingen i Stockholm och den erfarna skolledaren Monica Haag Gunnars är rekryterad som rektor för den nya skolan.

Monica Haag Gunnars är idag rektor på Grimstaskolan och Nordanskolan i Upplands Väsby. Hon började sitt yrkesliv som studie- och yrkesvägledare och har sedan dessa haft olika roller inom utbildningssektorn som bland annat kvalitetschef, utbildningschef och rektor och hon har även arbetat med arbetsmarknadstjänster.

Konceptet, tydligheten och de personer som Monica träffade under anställningsprocessen var det som gjorde att hon valde att tacka ja till jobbet.

– Det engagemang och fokus på kunskapsutveckling som alla utstrålar fick mig att känna att här hör jag hemma. Den internationella profilen intresserar mig väldigt mycket. Jag tror att många skolor missar att dagens elever är världsmedborgare på ett sätt som min generation inte var. Nordic rustar eleverna för en framtid där hela världen är tillgänglig, det känns helt rätt och nödvändigt 2022.

Hur blir en skola framgångsrik?

Tydligheten med ordningsregler och konsekvenser tror Monica bidrar till att bygga en framgångsrik skola.

– När alla vet vilka regler som gäller så kan man i stället ägna tid åt det som är viktigt i skolan, själva utbildningen.

En annan sak som Monica fastnat för är Nordic International Schools elevsyn, att det inte finns några dåliga elever – bara dåliga skolor.

– Det är eleverna som väljer skolan och inte tvärtom och vi ska verkligen vara en skola för alla, det är viktigt för mig, säger Monica.

Monica beskriver sig själv som en synlig och närvarande ledare.

– Jag litar på människor tills de bevisar motsatsen. Jag skulle säga att jag är snäll och har ett stort hjärta. Men om någon agerar på ett sätt som inte har elevernas bästa i fokus, då kan jag bli tuff. Mina medarbetare brukar också säga att jag är väldigt tydlig, de behöver inte gissa vad jag vill.

Att få vara med och starta en skola

Monica har varit med och byggt upp ett antal olika enheter inom ramen för vuxenutbildning tidigare men det här blir första gången som hon är med och startar en helt ny skola.

– Att få vara med från allra första början och få sätta sin prägel på en skola och samtidigt ha tryggheten av att göra det inom ramen för ett befintligt koncept med en huvudman som startat ett antal skolor tidigare – det känns helt fantastiskt och unikt att få vara med om som rektor!

Monica Haag Gunnars är fil kand beteendevetare, har en Master of Educational management och har genomgått rektorsprogrammet.

Relaterat material