Nordic International School welcomes students from Ukraine / Nordic International School вітає учнів з України

news

2022-04-20, 14:23

Nordic International School runs schools with an international profile for school years 4-9 (for children aged 10-15) in Kalmar, Karlstad, Norrköping, Trollhättan and Växjö. Starting autumn 2022, we will also have schools in Stockholm and Ystad.

Here you find information about how you apply for one of our schools if you recently arrived in Sweden.

The Swedish school system

Children who live in Sweden are subject to compulsory school attendance from the autumn semester of the year that they turn 6. Every academic year is divided into two semesters, one autumn and one spring semester.

Compulsory schools can be municipal (public) or independent (private). Nordic International School is an independent (private) school. The student and their parents decide which school they want the child to attend. All public and independent schools in Sweden are free of charge and you do not need to pay tuition, so if you choose Nordic International School there is no tuition. Students in Sweden also get all the necessary school material for free and the students get lunch for free every day. Both public and independent schools have an obligation to receive new students as long as there is an available place.

Learn more about the Swedish school system 

What is Nordic International School?

Nordic International School have developed an educational model with three main features.

Knowledge, academic progress and discipline

  • At Nordic International School, we put great emphasis on knowledge and important social emotional skills, such as conscientiousness, good manners, and grit.

An international profile

  • In an increasingly globalised and digitalised world, the understanding of and respect for different nationalities and cultures are becoming ever more important.
  • We follow the Swedish curriculum, but, in contrast to most other schools, conduct up to 50 % of instruction in English. We encourage and support our students to express themselves in English, both in the classroom and during breaktime. Our students wear a school uniform (provided by the school, free of charge).

Evidence-based practices

  • Students and guardians have high expectations of our ability to maximise each individual student’s knowledge and social-emotional skills. At our schools, all teaching must be based on methods supported by rigorous research.

How to apply for one of our schools

  1. Register in our queue 
  2. Contact the school that you are interested in 

Welcome to Nordic International School!

——————————————————————————————————————–

Nordic International School вітає учнів з України

Nordic International School керує школами, які навчають згідно міжнародних стандартів учнів з четвертого по девятий клас (діти віком від 10 до 15 років). Школи знаходяться у містах : Кальмар, Карлстад, Норрчепінг, Тролльхеттан та Векшьо. Восени 2022 року відкриються ще дві нові школи в Стокгольмі та Істаді.

Тут ви знайдете інформацію про те, як подати документи в одну з шкіл, якщо ви нещодавно прибули до Швеції.

Шведська шкільна система

Діти, які проживають у Швеції, в обов’зковому порядку починають відвідувати школу восени, коли їм виповнилося повних шість років. Кожен навчальний рік ділиться на два семестри: один осінній та один весняний.

Школи діляться на муніципальні (державні) або незалежні (приватні). Nordic International School є незалежною (приватною) школою. Учні та батьки самі вирішують, в якій школі навчатись. Усі державні та приватні школи в Швеції безкоштовні, і вам не потрібно буде платити за навчання, тому, якщо ви оберете Nordic International School, навчання буде бескоштовним. У Швеції учні отримують усі необхідні шкільні матеріали безкоштовно. Школа також забезпечує безкоштовне харчування для учнів. І державні, і приватні школи зобов’язані приймати нових учнів, якщо в них є вільні місця.

Дізнайтеся більше про шведську шкільну систему  

Що таке Nordic International School?

Nordic International School розробила освітню модель за трьома основними векторами.

Знання, академічний прогрес і дисципліна

  • У Nordic International School ми приділяємо велику увагу знанням і важливим соціальним емоційним навичкам, таким як сумлінність, хороші манери та витривалість.

Міжнародний профіль

  • У світі, що дедалі більше глобалізується та цифролізується, розуміння та повага до різних національностей та культур стає все більш важливими.
  • Ми дотримуємося шведської програми навчання, але, на відміну від більшості інших шкіл, ведемо до 50% навчання англійською мовою. Ми заохочуємо та підтримуємо наших студентів висловлюватися англійською як у класі, так і під час перерви. Наші учні носять шкільну форму (надається школою, безкоштовно).
  • Студенти та опікуни покладають великі очікування щодо нашої здатності максимізувати знання та соціально-емоційні навички кожного окремого учня. У наших школах все навчання базується на методах, підкріплених ретельними дослідженнями.

Практики, засновані на доказах

Як подати заявку в одну з наших шкіл

1. Зареєструйтеся в нашій черзі – посилання на цій веб-сторінці https://nordicinternational.se/en/become-a-student/join-the-queue/

2. Зв’яжіться зі школою, яка вас цікавить https://nordicinternational.se/en/our-schools/

Ласкаво просимо до Nordic International School!

Relaterat material