[Swedish] Vi scannar elever och personal för covid-19

Under hösten 2020 har Watma Education, huvudman för Nordic International School, installerat kroppstemperaturscanners som elever, deltagare och personal måste passera innan de får gå in i respektive skolbyggnad. Detta som ett led i att försöka minska smittspridningen av covid-19.

Installationen är en av flera åtgärder som huvudmannen satt in för att minska smittspridning i verksamheterna. En av huvudmannens gymnasieskolor var först ut i Sverige att som skola testa den nya tekniken och det uppmärksammades snabbt i TV4:as Nyhetsmorgon. Efter det lyckade pilotprojektet installerades scannrar i resterande grundskolor, gymnasieskolor och i de vuxenutbildningsverksamheter som Watma Education är huvudman för.

– Vår scanner kan ses som en slags symbolhandling. Vi visar att vi tar situationen på allvar, säger Emil Wallin, rektor på Nordic International School Karlstad.

Så funkar det
Eleven/medarbetaren ställer sig i entrén framför scannern som mäter kroppstemperaturen. Om personen inte har feber lyser scannern grönt. Skulle personen ha en förhöjd kroppstemperatur lyser scannern istället rött och personen i fråga får i samråd med skolledningen gå hem igen. Scannern erbjuder även varje användare att desinficera händerna innan personen lämnar scannern för att gå vidare in i byggnaden. Se här hur scannern fungerar: https://www.instagram.com/p/CIGWkZqnE-K/