Kvalitet

Betyg och kunskapsresultat

Nordic International School har en väl genomarbetad kvalitetsprocess där vi regelbundet mäter och utvärderar kunskapsresultat. Hittills har vi kunnat mäta detta för våra skolor i Karlstad och Norrköping då de är de enda skolorna som hittills examinerat en klass i årskurs nio (våra nyetablerade skolor startar med årskurs 7 för att fullt utbyggda även erbjuda årskurs 8 och 9).

Karlstad

Den första kullen elever i årskurs 9 gick ut från Nordic International School Karlstad i juni 2020 och placerade sig betygsmässigt i topp bland Karlstads grundskolor, med ett meritvärde på 295,4 poäng och 100 % elever behöriga till gymnasieskolan.

Norrköping

Eleverna i årskurs 9 på Nordic Norrköping placerade sig våren 2020 betygsmässigt bland topp-3 av alla Norrköpings grundskolor, med ett meritvärde på 262,4 poäng och 89 % elever behöriga till gymnasieskolan.

Sammanställning 2021

Sedan juni 2020 offentliggör inte Skolverket längre betygsstatistik på skolnivå. Därför redovisar vi här en sammanställning av samtliga resultat för avgångseleverna vårterminen 2021.