Nordic International Schools betygsresultat 2020

Sedan juni 2020 offentliggör inte Skolverket längre betygsstatistik på skolnivå. Därför redovisar Kronoberg Skola här samtliga resultat för avgångseleverna vårterminen 2020.


Nordic Kalmar och Trollhättan är nya skolor och har därför inte examinerat en klass i årskurs 9 än.

Läs mer om Nordic International Schools kvalitetsarbete här.