Välkommen till Nordic International School

Fria Läroverken har fått tillstånd att starta en grundskola för årskurs 4-9 med internationell inriktning i stadsdelen Smedby i Norrköping. Arbetsnamnet på skolan är Nordic International School. Planerad skolstart är höstterminen 2017.

Delar av undervisningen kommer bedrivas på engelska och ambitionen är att skapa en modern pluggskola.

Frågor?

Hör av dig till oss på info@nordicinternational.se