Välkommen till Nordic International School

Nordic International School driver skolor med internationell profil för årskurs 4-9 i Kalmar, Karlstad, Norrköping och Trollhättan. Vi startades för att erbjuda elever en skola där de får förutsättningar att prestera utifrån sin fulla potential. En skola där ordning och reda samt höga förväntningar skapar en trygg studiemiljö som gynnar studier och där det är fokus på kunskapsutveckling och resultat. En skola där läraren är den självklara ledaren i klassrummet, med utrymme att undervisa och att utmana och interagera med eleverna. En skola där det engelska språket används i vardagen och där eleverna förbereds för ett liv i en allt mer internationell värld.

Med utgångspunkt i vad forskningen visar leder till god kunskapsutveckling och sociala förmågor, har vi utvecklat ett koncept med tre beståndsdelar:

  • Kunskapsutveckling med ordning och reda
  • En internationell profil
  • Undervisningsmetoder med stöd i forskning

Läs mer om vårt koncept här

 

 

» Vårt barn är jättenöjd med alla lärare och vi känner oss väldigt trygga med deras kompetens och deras ambitioner med eleverna.

Vårdnadshavare

 

» Jag trivs på Nordic International School. Lärarna lär ut väldigt bra och jag får en bra utbildning här.
Elev

Bild

Nordic International School Kalmar 

Skolan ligger i nyrenoverade lokaler på Linnégatan 5 i Kalmar och leds av rektor Ms Sara Kuseta med personal. Skolan grundades hösten 2020.

Epost: kalmar@nordicinternational.se / Telefon: 0480-19600 / Adress: Linnégatan 5, 392 34 Kalmar

Läs mer

Bild

Nordic International School Karlstad

Skolan ligger i nyrenoverade lokaler på Orrholmsgatan 4 i Karlstad och leds av rektor Mr Emil Wallin med personal. Skolan grundades hösten 2018.

Epost: karlstad@nordicinternational.se / Telefon: 073-434 52 59 / Adress: Orrholmsgatan 4, 652 15 Karlstad

Läs mer

Bild

Nordic International School Kronoberg

Hösten 2021 planerar Nordic International School att starta en ny grundskola i Kronoberg, Växjö!

Epost: kronoberg@nordicinternational.se / Telefon: 010-205 17 10 / Framtida adress: Vallgatan 12, 352 35 Växjö

Läs mer

Bild

Nordic International School Norrköping

Skolan ligger på Dragsgatan 7 och leds av rektor Mr Mattias Liedholm med personal. Skolans grundades hösten 2017.

Epost: norrkoping@nordicinternational.se / Telefon: 073-636 09 96 / Adress: Dragsgatan 7, 602 19 Norrköping

Läs mer

Bild

Nordic International School Trollhättan

Skolan ligger i nyrenoverade lokaler på Lasarettsvägen 11 i Trollhättan och leds av rektor Mr Pierre Åkerblom med personal. Skolan grundades hösten 2019.

E-post: trollhattan@nordicinternational.se / Telefon: 073-434 84 46 / Adress: Lasarettsvägen 11, 461 52 Trollhättan

Läs mer

Bild

Nordic International School Västerås

Hösten 2021 planerar Nordic International School att starta en ny grundskola i Västerås!

Epost: vasteras@nordicinternational.se / Telefon: 010-205 17 10 / Framtida adress: Svalgången 1, 724 81 Västerås

Läs mer

Bild

Nordic International School Göteborg (planerad skola)

Nordic International School har i juni 2020 fått tillstånd av Skolinspektionen att etablera en grundskola i Göteborg.

Huvudkontor: Epost: info@nordicinternational.se / Telefon: 010-205 17 10

Läs mer

Ladda ner vår broschyr

Open brochure